Uk Uk

Самара О.Є., к.психол.н., доцент кафедри клінічної психології ОНУ імені І.І. Мечникова, Україна
Самара Є.В., лікар-інтерн / невролог МКБ №1, магістр-психолог 1 року навчання ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, Україна

Сучасне суспільство перебуває в ситуації глобальної кризи та надзвичайно високих темпів трансформації всіх своїх структур. Залежність від психоактивних речовин – одна з найбільш поширених форм соціальних епідемій у світі. Дані ВООЗ свідчать, що до 10% населення планети залучені в залежність від психоактивних речовин (ПАР). Вживання ПАР є одним із факторів погіршення стану психічного здоров’я населення серед причин захворюваності на розлади психіки та поведінки. В Україні кожна третя особа має досвід вживання наркотиків, важкі наркотики вживають близько 500 тис. чоловік, а число наркозалежних з кожним роком тільки збільшується на 5-10%.
Причому, вік наркозалежних стабільно знижується, найбільший відсоток залежних потрапляє в проміжок від 14 до 25 років. Середній вік залежних від ПАР знижується, за рахунок підвищення доступності нових синтетичних наркотиків, які призводять до залежності практично з першого вживання, що змушує лікарів-наркологів, неврологів і психотерапевтів, які працюють з залежними «бити на сполох».

Реальну поширеність хімічно залежних оцінити досить важко, так як значна частина хворих не звертається до медичних установ і лікуються приватно. Говорячи про залежність, ми повинні розуміти, що це не гострий стан, це хронічна хвороба і підтримувати її у стані здорової ремісії можливо лише за умовою особистого бажання пацієнта. Хімічна залежність, зачіпає і руйнує всі сфери людського життя – тіло, психіку, душу і соціальне життя людини. Ступінь захворювання визначається рівнем руйнувань у даних сферах, а якість одужання визначається рівнем відновлення цих сфер. Як і будь-яке хронічне захворювання його неможливо вилікувати, але можна призупинити в розвитку.

Змусити хімічно залежну людину виконати якісь дії спрямовані на повну відмову від вживання – вкрай складно, вони часто заперечують сам факт існування проблеми. Одна з основних проблем, яка потребує вирішення, це створення у залежних необхідної мотивації для звернення до лікаря, для подальшого ефективного лікування.

Наркозалежна особа – це пацієнт, який страждає на хронічне захворювання, при цьому, хімічна залежність не є наслідком будь-якої іншої хвороби але може бути причиною інших хвороб. Хімічна залежність включає в себе комбінацію психічних, неврологічних і соматичних розладів. Ознаки цього симптомокомплексу залежать від виду та дози прийнятого ПАР, від швидкості його всмоктування в шлунково-кишковому тракті, попадання в кров’яне русло, чутливості організму до ПАР, біологічних і психологічних особливостей людини.

Розлади психіки і поведінки внаслідок вживання ПАР є рецидивуючим захворюванням, яке вимагає ефективного системного лікування з необхідністю довгострокової реабілітації та підтримки. На сьогоднішній день єдиний спосіб протистояти наркоманії – гнучка, комплексна система профілактики та соціальна реабілітація з обов’язковим психотерапевтичним супроводом людей, що вживали наркотики.

Системний підхід до вирішення задач реабілітації хворих залежних від ПАР передбачає розробку, удосконалення і впровадження в практику єдину концепцію реабілітації, що включає в себе медичний, психологічний і соціальний аспекти. Одним з надважливих завдань є застосування в реабілітаційних програмах психотерапевтичних методів, спрямованих на відновлення психічного стану хворого, корекцію, відновлення або формування соціально прийнятних поведінкових, особистісних і соціальних якостей. Психотерапія є стрижнем безперервного інтенсивного реабілітаційного процесу залежних, вона починається зазвичай на другому етапі лікування, після етапу детоксикації та усування і купування наркотичного абстинентного синдрому. На заключній третій стадії лікування розробляється індивідуальна схема лікування, якщо потрібно хворим пропонується спеціалізована психіатрична допомога та фармакологічна терапія.

НЕ БІЙТЕСЯ ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ!

Залиште заявку прямо зараз
  Психотерапевтичні реабілітаційні заходи в наркології проводяться у відповідності з наступними принципами: диференційованість (тяжкість стану хворого, наявність установок на лікування і тверезість в цілому, співвідношення тяжкості негативних соціальних наслідків); комплексність, яка включає в себе психотерапевтичні реабілітаційні заходи, так і орієнтовані на реабілітацію хворих медикаментозні методи; поетапність проведених заходів, введення в лікувальний процес елементів психотерапевтично – реабілітаційного підходу, іноді з самого початку вже на етапі гострих станів; націленість на особистість хворого.

  Сучасні науково-обґрунтовані підходи лікування включають програму «12 кроків», когнітивно-поведінкову терапію, терапію підвищення мотивації, екзистенціальну психотерапію, гештальт-терапію, управління кризовими станами, сімейну та мультисистемну психотерапію. Гарні результати у роботі з залежними спостерігаються після 20 психотерапевтичної сесії.

  У лікуванні залежних форм виділяють два види психотерапії. Індивідуальну, спрямовану на усвідомлення і прийняття пацієнтом своєї залежності і формування бажання почати видужувати. Особлива увага приділяється основним передумовам щодо розвитку залежного способу життя, тотальна її спустошеність, безцільність і безглуздість. Також в психотерапії залежних на ваш погляд важливі такі теми, як зниження волі, туга в повсякденному житті, відчуття несвободи, надмірна орієнтація на індивідуалізацію та самоактуалізацію, нав’язливі стани, безрадісність, дитячі образи.

  Мета групової терапії – створення оточення, досить безпечного для того, щоб люди могли поділитися своїми історіями і почати діалог один з одним про своє життя. Групова динаміка дозволяє учасникам використовувати не тільки свій досвід, а й досвід інших, для розширення огляду, формування та напрацювання власних навичок здорового способу життя, для реалізації і формування більш надійних терапевтичних установок, використання механізмів груповий індукції. Цей процес дозволяє людині побачити захворювання в іншому, що спочатку набагато легше, ніж побачити захворювання в собі.

  Висновки: Психотерапія та психологічне консультування є важливою складовою лікувально-профілактичного процесу в комплексі реабілітаційних заходів лікування залежних від психоактивних речовин (ПАВ). Психотерапевтичні програми передбачають використання комплексу різноманітних психотерапевтичних методів і форм психотерапії, які застосовуються в єдності з комплексом психофармакотерапії, фізіотерапії та програмами соціально-психологічної реабілітації та ресоціалізації.

  УДК 159.9-616.89 Психотерапія та психологічне консультування в наркології

  Список використаних джерел:
  1. Дослідження з етіології, профілактики та лікування хімічних залежностей: конспекти основних статей. Частина 1. посібник / Кол. авт.; За заг. ред. доцента О.О. Сердюка та В.В. Бурлаки. — Харків : Діса пл